Regeringen inför räntetak och kostnadstak för snabblån

Enligt utredningen och civilutskottets betänkande så har man beslutat att införa flera ändringar om snabblån och högkostnadskrediter för att skapa rimligare villkor för låntagarna. Beslutet välkomnas av budget- och skuldrådgivare Anna H Johansson som gläds åt beslutet enligt Helagotland.se.

2014 hade Kronofogden tagit emot 56 000 ansökningar om obetalda snabblån. Året därpå steg siffran till 62 000 ansökningar. Sedan dess har Finansinspektionen haft ökad befogenhet att granska och pröva kreditgivarna när det kommer till vilka man lånar ut till och i hur kreditupplysningen går till när bolagen bedömer låntagarnas kreditvärdighet.

I utredningen som klubbades igenom av riksdagen så kommer det bland annat införas ett räntetak och kostnadstak på lånet. Krediträntan på lånet får max vara 40 procentenheter högre än dagens referensränta och den totala kostnaden på lånet får inte överstiga kreditbeloppet. Kreditgivarna måste även hålla sig till en måttfull marknadsföring vilket innebär att den ska vara saklig och inte missvisande.

Enligt Annika Sandberg, lånerådgivare på Mystep.se, så kommer vi få se en hel del ändringar bland lånebolagens produktportföljer. Vi ser redan nu att kreditbolagen har infört tuffare kreditbedömningar när det kommer till att bedöma låntagarens återbetalningsförmåga.

Lagändringen börjar gälla den 1 september 2018.